نشست تخصصی بررسی ابعاد شخصیتی سردار آسمانی، شهید سلیمانی

جمعه 12 دی 1399 صفحه اصلی
نجفی

⚘نشست تخصصی بررسی ابعاد شخصیتی سردار آسمانی، شهید سلیمانی

 

شنبه؛ ۱۳ دیماه ۱۳۹۹

ساعت؛ ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

 

لینک مجازی

 

ستاد معرفتی و علمی اربعین

موسسه آموزش عالی فردوس

موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین ع