اطلاعیه واریز شهریه علی الحساب نیمسال دوم 1399-1400

چهارشنبه 1 بهمن 1399 صفحه اصلی
نجفی

به نام خدا

 

 

با توجه به  شروع انتخاب واحد  تحت وب نیمسال دوم 1400- 1399از تاریخ 11/11/99 خواهشمند است به نکات زیر توجه

خاص داشته باشند.

1 – واریز شهریه علی الحساب به شرح جدول زیر جهت باز شدن پرتال انتخاب واحد الزامی است.

2 – واریزها حتما از طریق پرداخت الکترونیک و با استفاده از نرم افزار(مرورگر اینترنتی) فایر فاکس باشد.

*توجه داشته باشند که نرم افزار کروم قابل استفاده نمی باشد.

آدرس سایت موسسه :puya.fmu.ir

 

گروه اموزشی

رشته

مقطع

مبلغ( ريال)

علوم انسانی

حسابداری-بازرگانی

کاردانی -کارشناسی

000/000/7 ریال

فنی ومهندسی - هنر

کامپیوتر-ارتباط تصویری-موسیقی و .........

کاردانی-کارشناسی

000/000/8 ریال

علوم انسانی

حسابداری-بازرگانی

کارشناسی ارشد

000/000/10 ریال

فنی ومهندسی - هنر

معماری-ارتباط تصویری و ...............

کارشناسی ارشد

000/000/12 ریال

                        

                                         امور مالی

                             موسسه آموزش عالی فردوس