امضا تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با مؤسسه آموزش عالی سپین غر کابل

یکشنبه 10 اسفند 1399 صفحه اصلی
نجفی

به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه آموزش عالی فردوس و مؤسسه آموزش عالی سپین غر کابل،  ویدئو کنفرانسی با حضور ریاست و معاونین پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دو مؤسسه برگزار شد و راه‌های همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بین دو نهاد دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به زودی فعالیت‌هایی در این جهت صورت پذیرد.