برگزاری رویدادهای شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن

چهارشنبه 13 اسفند 1399 صفحه اصلی
نجفی

📚مجموعه رویدادهای شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن در تاریخ های ، 12،   13 و 14 اسفند ماه به صورت مجازی و بر بستر شبکه اجتماعی پروفایل برگزار خواهد شد.
✅عناوین این وبینار ها به شرح ذیل می باشد:
🔸محیط زیست شهری با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر
🔸درآمد پایدار با تاکید بر تامین مالی جمعی
مدیریت بحران با تاکید بر تاب آوری شهری

⏰این سه وبینار با سخنرانی و ارائه اساتید تخصصی موضوعات از یک سو و ارائه دستاوردها و اقدامات شهرداری مشهد از طرف دیگر در تاریخ های مشخص شده از ساعت 9 الی 12 در سه روز برگزار می گردد.

💠ثبت نام در این رویداد ها رایگان و درصورت حضور مستمر در وبینار ( پس از تایید تیم دبیرخانه و پذیرش رویداد ) گواهی حضور اعطاء می گردد.

🌐ثبت نام از طریق آدرس ذیل:
https://profile.ir/innovation.mashhad