اختلال در سامانه آموزش مجازی و آدرس جایگزین

سه شنبه 31 فروردین 1400 صفحه اصلی
نجفی

دانشجویان گرامی 
به دلیل اختلال در شبکه زیرساخت کشوری، در صورت پیش آمدن مشکل برای ورود به سامانه جامع آموزش مجازی، از لینک زیر برای ورود به سامانه کلاس ها استفاده فرمایید.


http://78.157.45.166/e-learnings/fa/home