اخبار

چهارشنبه 11 دی 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

ورکشاپ ثبت (گروه گرافیک)

استاد وحید عرفانیان به همراه  مجید حیدری، زینب نصر اصفهانی و حدیث همتی در کارگاهی یک روزه به راهنمایی استاد عرفانیان جزوه‌های درسی خلاقانه دانشجویان در طی ترم ...


پنجشنبه 11 مهر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

حضور رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد در مؤسسه آموزش عالی فردوس

به دنبال امضای تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی فردوس و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، دکتر احمد باقری رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4  به جهت اجرایی شدن مفاد ...


یکشنبه 17 شهریور 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از پروژه نهایی دانشجویان گروه صنایع دستی

جلسه ارائه پروژه طرح نهایی دانشجویان صنایع دستی با حضور معاون آموزشی،مدیر گروه  و زیر نظر اساتید این گروه آقایان وجدانی و ابراهیمی برگزار ...


یکشنبه 17 شهریور 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی)

گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی) زیرنظر استاد ...


یکشنبه 20 مرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

معرفی رشته های جدید مؤسسه آموزش عالی فردوس - رشته ادبیات نمایشی

مؤسسه آموزش عالی فردوس برای سال تحصیلی جدید، دو رشته در مقطع کارشناسی و یک در مقطع کارشناسی ارشد به لیست رشته‌های خود اضافه نمود که یکی از این رشته ها کارشناسی ...