اخبار

شنبه 19 بهمن 1398
پژوهش و فناوری

جلسه اعضای انجمن علمی موسسه آموزش عالی فردوس با نماینده مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان

 جلسه اعضای انجمن علمی موسسه آموزش عالی فردوس با نماینده مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد. نتایج جلسه: _معرفی پارک و چگونگی ...


شنبه 19 بهمن 1398
پژوهش و فناوری

اختتاميه گراميداشت هفته پژوهش وفناوري سال 98

مراسم اختتامیه هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری با حضور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهش و فناوری ، مدیران، اساتید و دانشجویان در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه در ...


شنبه 19 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس طرح ۱

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - مقطع ارشد، درس طرح ۱، زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس طرح 3

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - مقطع ارشد، درس طرح۳، زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس طرح 1

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری ،مقطع ارشد، درس طرح ۱، زیر نظر استاد ...