اخبار

پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد

دبیرعلمی همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی گفت: خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد. دکترعلیرضا شیخی دبیر علمی ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد: «جشنواره ملی سوغات رضوی» فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدات ملی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: «جشنواره ملی سوغات رضوی» با شعار امسال که حمایت از تولید ملی است می‌تواند همیاری و همخوانی مناسبی داشته باشد و ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

مدیریت کسب و کار الکترونیک گامی موثر در جهت تحقق شعار سال

سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس گفت: اولین همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق شعار سال برگزار خواهد شد، زیرا تا اقتصاد مقاومتی ...


چهارشنبه 22 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی"

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی" ، "اولین همایش ملی مدیریت و کسب  وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی " ...


دوشنبه 25 دی 1396
پژوهش و فناوری

رتبه سوم موسسه آموزش عالی فردوس در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی در سطح استان خراسان رضوی  موسسه آموزش عالی فردوس موفق به اخذ رتبه سوم شد. در این ارزیابی جهاد دانشگاهی مشهد رتبه اول را کسب و ...