اخبار

شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

جشنواره سوغات رضوی فرصتی مغتنم برای حمایت از تولید کالای ایرانی

سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس گفت: جشنواره ملى سوغات رضوى فرصت مغتنی است تا بتوانیم توانمندی ها، استعدادها و خلاقیت های دانشجویان را در قالب نمایشگاهی در معرض دید ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

دانشگاه ها باید بیشتر به تاریخ علم معماری توجه کنند

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت: دانشگاهها به خصوص دانشگاههایی که با معماری سر و کار دارند به تاریخ این علم، شیوه های معماری، مصالح سنتی، المانها، نشانه ها، علامتها و ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

«حمایت از کالای ایرانی» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است

دبیر کمیته علمی همایش ملی مدیریت گفت: تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. سمیه محبی در افتتاحیه همایش ملی مدیریت و ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

مرکز رشد موسسه آموزش عالی فردوس به زودی افتتاح خواهد شد

سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس گفت: موسسه آموزش عالی فردوس در شاخه هنر سال‌هاست که فعالیت می‌کند، این در حالی است که دانشگاه‌هایی چون دانشگاه فردوسی مشهد، که ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

کسب و کار در فضای الکترونیکی مستلزم توجه به سلیقه مشتری است

فرماندار مشهد گفت: کسب و کار در فضای الکترونیکی مستلزم توجه به سلیقه مشتری است. محمدرحیم نوروزیان در افتتاحیه همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد ...