اخبار

شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

برگزاری همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک در مشهد

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی توسط موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد. سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس و دبیرکل این همایش گفت: از 105 ...


چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

نشست هفتگی هنر و ادبیات با موضوع سیر تحلیلی مکاتب دوران میانه نگارگری ایرانی

در ادامهٔ سلسله نشست‌های هفتگی هنر و ادبیات در قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد که با حضور استاد دکتر محمدجعفر یاحقی و علاقمندان به هنر نگارگری برگزار شد، امیر اقبال ...


پنجشنبه 30 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

انتشار مقاله خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد در نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ مقاله خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد  پژوهشی از  دکتر علیرضا شیخی  و مینا دشتبانی ملک ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

حمایت از کسب و کار الکترونیکی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد

دبیر اجرایی اولین همایش مدیریت و کسب و کار گفت: کسب و کار الکترونیک در کشور ایران به عنوان یک کلید واژه اصلی تلقی می شود زیرا از طریق آن هرکسی می تواند برای خود کسب ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد

دبیرعلمی همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی گفت: خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد. دکترعلیرضا شیخی دبیر علمی ...