فراخوان طراحی پوستر سراهای دانشجویی

یکشنبه 18 فروردین 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره مندی از حضور دانشجویان هنرمند، خلاق و همچنین طرح های نو وجدید، " طراحی پوسترهفته سراهای دانشجویی سال ۹۸" را با اعلام فراخوان عمومی و دعوت از دانشجویان به شکل مسابقه برگزار می نماید.

لازم به ذکر است به اثر منتخب مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال به عنوان جایزه توسط صندوق رفاه دانشجویان تعلق خواهد گرفت.

مهلت ارسال آثار حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و آدرس جهت ارسال مدارک:    khabgah.refah@gmail.com