پذیرش دانشجو بدون آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برای مهرماه 98

یکشنبه 18 فروردین 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

 سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب وزارت علوم اطلاعیه ای صادر کرد.

شرح اطلاعیه در لینک زیر :   http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6009

رشته های مورد پذیرش موسسه آموزش عالی فردوس در مقطع کارشناسی پیوسته در  مهرماه 98  براساس سوابق تحصیلی ) بدون آزمون(

  • مهندسی معماری 
  • حسابداری
  • مدیریت بازرگانی
  • ارتباط تصویری
  • نقاشی
  • نوازندگی موسیقی ایرانی     

رشته  مورد پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته در  مهرماه 98  از طریق شرکت در آزمون سراسری

  • حسابداری