سمینار روانشناسی محیطی و ذهن آگاهی

یکشنبه 5 خرداد 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

سمینار روانشناسی محیطی و ذهن آگاهی با هدف بررسی مناسبات مشترک میان محیط فیزیکی و رفتار و تجربه انسان، از دیدگاه علوم مدیریت، روانشناسی، معماری، شهرسازی و مهندسی محیط زیست در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار می شود.

این سمینار از دو بخش روانشناسی، با تمرکز بر مفهوم "ذهن آگاهی" (جلسه اول: 8 خرداد) و محیط زیست و بافت شهری، با تمرکز بر مفهوم "توسعه پایدار" (جلسه دوم: 9 خرداد) تشکیل شده است.

شایان ذکر است، اين يک سمینار تخصصی نيست، بلکه يک نشست عمومی جهت کليه علاقمندان علوم بین رشته ای خواهد بود.

لطفا جهت ثبت نام، به محل نام نویسی کلاس‌های زبان ترم تابستان، در ورودی ساختمان آموزشی مراجعه فرمائید.

لازم به ذکر است که به افراد حاضر در هر دو جلسه سمینار، گواهینامه مشترک به مدت 5 ساعت، توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی فردوس ارائه می‌گردد.

محل برگزاری سمینار: سالن اجتماعات طبقه آموزشی خواهد بود و ورود برای عموم آزاد است.

دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن 09156915752 تماس حاصل نمایند.