اتصال مؤسسه به شبکه دولت الکترونیک

شنبه 29 تیر 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

پیرو تحقق آیین نامه اجرایی مصوب شورای عالی اداری مبنی بر توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارائه خدمات غیر حضوری ، بهبود کیفیت و گردش سریع مکاتبات و همچنین کاهش هزینه ها به اطلاع می رساند، باتوجه به ایجاد بستر ارتباطی شبکه دولت این مؤسسه امکان دریافت نامه از طریق شبکه ارتباطی دولت الکترونیک به نشانی زیر را دارد:      Danesh-ferdos@kh-razavi.dolat.ir

بدیهی است دسترسي به سامانه فوق جهت ارسال و دريافت مكاتبات با حوزه دبيرخانه دانشگاه مي باشد.