نمایشگاه گروهی پوستر دانشجویان کاردانی گرافیک موسسه آموزش فردوس مشهد

یکشنبه 30 تیر 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

| پوسترایز |
نمایشگاه گروهی پوستر دانشجویان کاردانی گرافیک موسسه آموزش فردوس مشهد و دانشگاه الزهرا
زیر نظر استاد فرزاد بحیرائی
________________
آیین گشایش شنبه 29 تیر 1398 / ساعت 18 تا 20
نمایشگاه تا پنجشنبه 3 مرداد ادامه دارد.
ساعات بازدید: صبح 9-13 و بعدازظهر 17-20
گالری رضوان
مشهد،  خیابان کوهسنگی،  کوهسنگی 17.