نمایشگاه گروهی نقاشی «گاهی نزدیک»

شنبه 12 مرداد 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

نمایشگاه گروهی نقاشی

«گاهی نزدیک»

زیر نظر علیرضا طاهری مقدم

مهدیه توانائی نژاد
فائزه سادات رئیس الساداتی
مهسا سرکارزاده
ملیحه فرهادی‌نیا
فاطمه یوسفی

آیین گشایش: جمعه 11مردادماه 1398 ساعت 18
ادامه بازدید تا چهارشنبه 16 مرداد
ساعات بازدید: هرروز 17 تا 21

بلوار سجاد- حامد جنوبی 12- گالری رادین