اطلاعیه تعطیلی فعالیت های آموزشی موسسه آموزش عالی فردوس

شنبه 10 اسفند 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

پیرو دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حسب دستور اقدام در خصوص مصوبات جلسه شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس و حفظ سلامت اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم موارد زیر به اطلاع می رسد:

۱- تمامی فعالیت های آموزشی موسسه تا پایان اسفندماه ۹۸ تعطیل می باشد.
۲- ساعت کاری بخش اداری موسسه از ۸ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.
۳- فعالیت های پژوهشی موسسه و فعالیت اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی تا پایان سال طبق تقویم و روال قبلی ادامه خواهد داشت.
۴- انجام تمامی پروژه ها، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و برگزاری جلسات دفاع تا پایان سال جاری طبق معمول گذشته ادامه خواهد داشت.
«بدیهی است برنامه جبرانی فعالیت های آموزشی، در طول ترم پس از تعطیلات نوروز به صورت تمدید تقویم آموزشی یا به صورت برگزاری کلاس جبرانی حضوری (یا مجازی در صورت امکان) اعلام و ارایه خواهد شد.