برنامه کلاسهای مجازی روز دوشنبه 19 اسفندماه 98

دوشنبه 19 اسفند 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

▫️تجزیه و تحلیل هنرهای بصری - استاد حیدری - ساعت 14
▫️برنامه سازی پیشرفته 2- استاد سلامی - ساعت 14
▫️تکنولوژی و کارگاه گرافیک - استاد اصفهانی زاده - ساعت 14
▫️نصب و راه اندازی -استاد رضوی زاده - ساعت 14
▫️تجزیه و تحلیل هنرهای بصری - استاد چنگیز - ساعت 14
▫️تحقیق در عملیات 1 - استاد محبی - ساعت 14