نشست تخصصی «ضرورت و کیفیت تشکیل حلقه‌های علمی»

چهارشنبه 29 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

نشست تخصصی «ضرورت و کیفیت تشکیل حلقه‌های علمی» ویژه اعضای هیئت علمی و بسیج اساتید در روز چهارشنبه مورخ 29 آذر ماه در سالن جلسات موسسه برگزار می شود.