لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99)

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99)

 

 

 

 

1-طراحی نشانه،ساعت 8:0 هر هفته،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/piqf15ke0t6v/

2-طراحی و بسته بندی،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد آزاده قلعه نویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/psb6fd6edfwt/

3-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9ircr3owq8v/

4-مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pv5d76o5fs3m/

5-کاربرد نرم افزارهای ترسیمی،ساعت 8: هر هفته،استاد مرادی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pahixry0c6ki/

6-طرح عملی جامع،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد لادن اورنگي
                                             https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ps3qp82932j9/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/psmlnh5pqaal/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pazswr3ko6d7/

6-معماری جهان،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pzvbidgcfv8y/

7-حسابداری صنعتی(1)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد مهری یزدی مهاجر
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p623wfh7o0zk/

8-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد نیما ملک زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p417lpfmq4kj/

9-مقدمات طراحی معماری۳،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد فرانک فرهادی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pwoalekq7dth/

10-تاریخ عمومی نقاشی 1،ساعت 10:0 هر هفته،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p2c1pxavc0pk/

11-زبان تخصصی،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ps0pfoxtzkwq/

12-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 11:0 هر هفته،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/plrpynzx75yp/

13-حسابداری پیشرفته1،ساعت 11:0 هر هفته ،استاد مهری یزدی مهاجر
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pwp7j9qerrus/

14-بازرگانی بین المللی،ساعت 11:0 هفته ،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9p0arif8yxf/

15-آشنایی با قوانین کسب و کار،ساعت 11:0 هفته  ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcz4e6bcd7wm/

16-آشنایی با هنر در تاریخ1،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pi0nl6jyx005/

17-کاربر نرم افزارهای رایانه ای در معماری،ساعت 12:0 هر هفته،استاد مرادی
                    https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p50z7mxzz2xn/
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pg99arc2m01d/

18-انسان طبیعت معماری،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pijbcwqgt0i0/

19-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد نیما ملک زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pmzqwph16woe/

20-کاربر نرم افزارهای رایانه ای در معماری،ساعت 12:0 هر هفته،استاد مرادی
           https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p50z7mxzz2xn/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pg99arc2m01d/

21-نصب و راه اندازي شبكه،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد حسام رضوي زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pezar872lyz0/

22-برنامه سازی پیشرفته2،ساعت 14:0 هر هفته،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pydkwauinnsr/

23-تجزیه و تحلیل هنرهای بصری۱،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pk6xzuvsqafn/

24-تحقیق در عملیات (۱)،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pifa820leebk/

25-سمیناردر مسائل بازاریابی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ppuan4uvb5pl/

26-بازاریابی بین الملل،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pifix3015h9y/

27-رنگ و ترکیب بندی در هنرهای تصویری ایران،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد گلاله اسکویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pvo3o7e2xxem/

28-طراحی معماری(3)،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p629ugfstj7k/