«لیست کلاس های مجازی موسسه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99»

شنبه 27 اردیبهشت 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

«لیست کلاس های مجازی موسسه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99»

 

 

 

 


1- هنروتمدن اسلامی۲, ساعت8:0 هر هفته, استاد امیر اقبال حیدرپور,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/honar_va_tamadoun2_heidarpour/

2, نقشه برداری در معماری, ساعت8:0 هر هفته, استاد فضه پورخاک,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/naghshebardary_dar_memari/

3, اصول حسابداری (۲), ساعت8:0 هر هفته , استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/osoule/

5, روانشناسی عمومی, ساعت8:0 هر هفته, استاد پازند,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ravanshenasi_oumomi_pazand/

6, تکنولوژی و کارگاه گرافیک(1), ساعت8:0 هر هفته , استاد علی فتح آبادی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/teknolozhi_va_karghah_grafic1/

 , کارگاه ارتباط تصویری4, ساعت 8:0 هر هفته, استاد کاری,

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/karghah_artebattasveri4/

7, اصول سرپرستی, ساعت8:0 هر هفته , استاد سعادت نیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ousole_sarparasti_saadatneia/

9, تمثیل شناسی, ساعت8:0 هرهفته , استاد سهند خیر آبادی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tamsil_shenasi/

10, رایانه و نرم افزار2, ساعت9: هر هفته, استاد عشقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/yaraneh_va_narm_afzar2_eshghi/

11, عکاسی تخصصی , ساعت9:0 هر هفته , استاد لطفی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/akasi_takhasosi1/

12, تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی, ساعت10:0 هر هفته, استاد حیدرپور,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tajzeeh_tahlile_asare_grafice_heidarpour/

13, آشنایی با مرمت ابنیه, ساعت10:0 هر هفته, ااستاد متقی شری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_maremat_abnieh/

14, سیستم های خرید انبارداری و توزیع, ساعت10:0 هر هفته , استاد سعادت نیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/system_khared_anbardari-saadatnia/

16, پروژه, ساعت10:0 هر هفته , استاد میترا بستانی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/projeh/

17, کارگاه تکنیک های چاپ دستی2, ساعت10:0 هر هفته, استاد وزیری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/teknek_chap_dasti2_vaziri/

18, طراحی معماری۱, ساعت10:0 هر هفته , استاد شقایق فریاد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_memari1/
19, طراحی نوشته فارسی, ساعت11:0 هر هفته , استاد قائمی,

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_neveshte_farsi01/

20, طراحی برای فضای مجازی, ساعت11:0 هر هفته , استاد صادقیان,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahe_baraye_fazaye_majazi/

22, هنر و تمدن اسلامي, ساعت12:0 هر هفته, استاد حیدرپور,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/honar_va_tamadoun_eslami_hedarpour/

23, حسابداری میانه, ساعت12:0 هر هفته , استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdarimiane/

24, روانشناسی سازمانی, ساعت12:0 هر هفته , استاد سعادت نیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ravanshenasi_sazman_saadatnia/

25, آشنایی با هنردرتاریخ۲, ساعت12:0 هر هفته , استاد صادقی فر,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_honar_dar_tarekh2/

26, عکاسی دیجیتال, ساعت12:0 هر هفته , استاد لطفی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/akasi_dejital/

27, زبان تخصصی2 و 3و 4, ساعت12:0 هر هفته , استاد سبحانی, 

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_takhasosi2/

28, انسان طبیعت طراحی, ساعت13:0 هر هفته, استاد ابوترابی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ensan_tabeat_tarahi_aboutorabi/

29, کارگاه ارتباط تصویری 2, ساعت13:0 هر هفته, استاد صفایی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/kargahe1/

30, آشنایی با هنر در تاریخ ۲, ساعت14:0 هر هفته, استاد امیر اقبال حیدرپور,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_honar2_hedarpour/

31, کارگاه طراحی سطح2, ساعت14:0 هر هفته, استاد صدر خیرآبادی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/kargah_tarahi_sathe2_kherabadi/

32, نرم افزار گرافیک2, ساعت14:هر هفته, استاد عشقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/narm_afzar_grafic2_eshghi/

33, صفحه آرایی2, ساعت14:0 هر هفته, استاد گیتی نژاد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/safhe_araei_getinejhad/

34, امور مالی بین المللی, ساعت14:0 هر هفته , استاد سر آسیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/omour_mali_beinolmelal/

35, حسابداری و حسابرسی دولتی, ساعت14:0 هر هفته , استاد علي تقوي مقدم,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesbdri_va_hesabrasi_doulati_taghavi/

36, کاربردخط در گرافیک, ساعت14:0 هر هفته , استاد فتح آبادی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/karbord_khat_dar_grafic/

37, تحقیقات بازاریابی, ساعت14:0 هر هفته , استاد سعادت نیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tahgheghat_bazaryabi_saadatnea/

38, مقدمات طراحی معماری۲, ساعت14:0 هر هفته , استاد مجتبوی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/moqaddamattarrahi/

39, چاپ ماشینی, ساعت14:0 هر هفته, استاد وزیری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/chap_masheni_vaziri/

40, طراحی گرافیک محیطی, ساعت14:0 هر هفته , استاد جنگجو,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_gerafik_mohiti/

41, طرح معماری4, ساعت14: هر هفته, استاد حسنخویی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_memari4/

42, مرمت و نگهداری آثار هنری2, ساعت14:0 هر هفته , استاد هادی خورشیدی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/maremat_va_negahdari/

43, آشنایی با معماری اسلامی2, ساعت14:0هر هفته, استاد امیری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_memari_eslami2_amiri/

44, عکاسی در گرافیک۱, 14:0 هر هفته , استاد مهدی فاضل, 

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/akasi_dar_grafic1/

45, طراحی معماری(3), ساعت15:0 هر هفته , استاد شقایق فریاد, 

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_memari03/

46, مباحث جاری در حسابداری, ساعت16:0 هر هفته , استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/mabahes/

47, تصویر سازی2, ساعت 16:0, استاد ابوترابی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tasvir_sazi2_aboutorabi/

48, طرح ها و مهارتها در هنرهای سنتی, ساعت16:0هر هفته, استاد صحراگرد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarha_va_maharatha_sahragard/

49, نرم افزار گرافیک2, ساعت 16:0, استاد عشقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/narm_afzar_grafic2_kode4_eshghi/

50, مالیاتی1, ساعت16:0هر هفته, استاد عظیمی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/maleati1_azemi/

51, مالیه عمومی, ساعت16:0 هر هفته , استاد حسین صادقی سراسیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/maliyeh/

52, آشنایی با معماری اسلامی1, ساعت16:0 هر هفته , استاد امیری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_memari_eslami1_amiri/

53, فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها, ساعت16:0 هر هفته , استاد فرهاد سعادت نيا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tajzeeh_tahlile_system_saadatnia/

54, عکاسی دیجیتال, ساعت16:0 هر هفته , استاد مرتضی لطفی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/akasi_digital/

55, طراحی فنی, ساعت16:0 هر هفته , استاد احسان  میرشجاعیان حسینی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_fania/

56, مباحث جاری, ساعت18:0 هر هفته , استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/mabahesejari/

57, اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی, ساعت18:0 هر هفته , استاد حسین صادقی سراسیا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/osoul_tanzim_va_kontorol_bodje_dolati/

58, سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار, ساعت18:0 هر هفته , استاد علي تقوي مقدم,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/sarmaeh_gozari_dar_boors_taghavi/

59, طرح اشیا در تمدن اسلامی, ساعت18:0 هر هفته , استاد هادی خورشیدی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarh_asheya_dar_tamadon/

60, اقتصاد هنر, استاد نوشین خانی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/eghtesad_honar_khani/