لیست کلاس های مجازی موسسه روز پنجشنبه 8 خرداد 99

پنجشنبه 8 خرداد 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 


لیست کلاس های مجازی موسسه روز پنجشنبه 8 خرداد 99

 

 

 


1-زبان خارجی, ساعت 8:0 هر هفته, استاد الهام داورپناه,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_khareje/

2, طراحی هویت بصری, ساعت 8:0 هر هفته, استاد مهدی درویشی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_hoveat_basari_darveshi/

4, تفسیر موضوعی قران, ساعت 8:0, استاد عربشاهی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tafsir_ghoran_arabshahi/

5, تصویر سازی فرهنگی 1, ساعت 8:0 هر هفته, استاد عباس شهسوار,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tasver_sazi_farhangi1_shahsavar/

9, حسابداری میانه (۱), ساعت 8:0 هر هفته , استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdari_meaneh1_habibzadeh/

10, آشنایی با زبان تصویر(۲), ساعت 8:0 هر هفته , استاد محمدمحسن خضري,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ashnaei_ba_zaban_tasvir/

12, طراحی معماری(3), ساعت 8:0 هر هفته , استاد مريم طلايي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_memari3/

14, گرافیک و هنرجدید, ساعت 8:0 هر هفته , استاد محمد دوریشی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/gerafic_va_honar_jadid/

15, طراحی هویت بصری, ساعت 8:0 هر هفته , احسان مهدوی,

  http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_hovryat_basari/

 , ايجاد بانكهاي اطلاعاتي, ساعت 9:0 هر هفته , استاد حسين سلامي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ejad_bank_etelaati/

16, مبانی هنرهای تجسمی۲, ساعت 9:0 هر هفته , استاد گلاله اسکویی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/mabani_honarhae_tajassomi/

 , مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی,  ساعت 9:0 هر هفته, استاد سحر چنگیز,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zibaeeshenasi_va_hekmat/

19, کارگاه ارتباط تصویری 2, ساعت 10: هر هفته, استاد ناديا جاوداني يكتا,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/kargah_artebattasveri2/

21, تفسیر موضوعی قران, ساعت 10:0 هر هفته , استاد عربشاهی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tafsir_ghoran_kode4_arabshahi/
22, روش تحقیق, ساعت 10:0 هفته , استاد داود شادلو,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ravesh/

23, بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی, ساعت 10:0 هفته , استاد سميه محبي نجم آباد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/bazar_sarmaey_mohebi/

24, تمرین های معماری, ساعت 10:0 هفته , استاد لیلی نظری,

  http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tamrinhaye_memari/

25, نقاشی موضوعی, ساعت 10:0 هفته در میان زوج, استاد عباس شهسوار,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/naghashi_mozoei_shahsavar/
26, حسابرسی2, ساعت 11:0 هر هفته, استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabrasi2_habibzadeh/

27, طرح معماری داخلی دو, ساعت 11:0 هر هفته, استاد موسوی,

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarhe_memari_dakheli2_mosavi/

28, زبان خارجی, ساعت 11:0 هر هفته , استاد الهام داورپناه,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_khareje1/

29, روش تحقیق, ساعت 11:0 هر هفته , استاد لاله خرازیان,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/raveshetahghigh/

30, شیوه ارائه مطالب علمی و فنی, ساعت 12:0 هر هفته, استاد حسين سلامي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/shevey_eraei_matalib_salami/

31, مبانی الکترونیک, ساعت 12:0 هر هفته, استاد رسولی فر,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/mabani_electoronic_rasoulifar/

32, اندیشه اسلامی2, ساعت 12:0 هر هفته, استاد بشارتی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/andeshe_eslami2_kode2_besharati/

33, آرای متفکران در باب هنر (۲) (زیبایی شناسی), ساعت 12:0 هر هفته , استاد جواد امین خندقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/araei_motafakeran2_amin_khandaghi/

34, زبان تخصصی2, ساعت 12:0 هر هفته , استاد روح الله رحماني,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_takhasousi2_rahmani/

35, مدیریت منابع انسانی پیشرفته, ساعت 12:0 هر هفته , استاد سعيده باباجاني محمدي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/moderit_manabe_ensani_pishrafte/

36, طراحی قلم فارسی, ساعت 12:0 هر هفته , استاد نعیم قائمی, 

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_ghalam_farsi/

37, فنون تصویرسازی, ساعت 13:0 هر هفته, استاد میترا بستانی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/fonoon_tasvirsazi/

38, تصویرسازی آموزشی-علمی(۱), ساعت 13:0 هر هفته , استاد لاله خرازیان,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tasvirsazi/

39, طراحی پیشرفته, ساعت 13:0 هر هفته , استاد محمدمحسن خضري,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarrahipishrafteh/

40, مدیریت مالی, ساعت 13:0 هر هفته, استاد سميه محبي نجم آباد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/modereat_mali1_moheb
41, طراحی نشانه, ساعت 14:0 هر هفته, استاد گلاله اسکویی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir /trrahineshaneh/

42, اندیشه اسلامی2, ساعت 14:0 هر هفه, استاد بشارتی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/andeshe_eslami2_kode4_besharati/

43, پایگاه داده ها, ساعت 14:0 هر هفته, استاد مريم وطن پرست,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/paegah_dadeha_vatanparast/

44, معادلات ديفرانسيل, ساعت 14:0 هر هفته , استاد امیر صابر,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/moadelatedifransie/

45, زبان تحصصی جبرانی, ساعت 14:0, استاد آقاجانی,

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_takhasosi_jobrani/

46, اندیشه اسلامی2( کد3), ساعت 14:0 هر هفته, استاد طوسی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/andeshe_eslami2_kode3_tousi/

47, طرح معماری 4, ساعت 14:0 هر هفته, استاد حسنخویی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi_memari4/

48, مطالعات تطبیقی هنر (۱), ساعت 14:0 هر هفته , استاد داود شادلو,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/motaleatehonar1/

49, حسابداری صنعتی3, ساعت 14:0 هر هفته , استاد روح الله رحماني,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdari_sanaati3_rahmani/

50, بررسی موارد خاص در حسابداری, ساعت 14:0 هر هفته , استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/barasi_mavared_khas_habibzadeh/

51, طرح معماری داخلی دو, ساعت 14:0 هر هفته , استاد مريم طلايي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarh/

52, سمینار(مباحث بین رشته), ساعت 14:0 هفته , استاد جواد امین خندقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/semenar_mabahese_bein_reshtei_aminkhandaghi/

53, گرافیک و هنرجدید, ساعت 14:0 هفته , استاد احسان مهدوی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/grafic_va_honar_jadid/

54, طراحی2, ساعت 15:0 هر هفته , استاد صدر خیرآبادی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tarahi2_khirabadi/

55, حسابداری پیشرفته 2, ساعت 16:0 هر هفته, استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdari_peshrafteh2_habibzadeh/

56, حسابداری مدیریت, ساعت 16:0 هر هفته, استاد علي تقوي مقدم,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdari_modereat_taghavimoghadam/

57, تحلیل آماری, ساعت 16:0 هر هفته , استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tahlil_amari_shams/

58, اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی, ساعت 16:0 هر هفته , استاد مجتبی فرخی استاد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/osoul_mozakerat_va_gharardadhae_bazarghani_binilmelal1/

59, اندیشه اسلامی2, ساعت 16:0 هر هفته, استاد طوسی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/andeshe_eslami2_kode5_tousi/

60, نقد و تطبیق مبانی نظری هنرشرق و غرب, ساعت 16:0 هفته , استاد جواد امین خندقی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/naghd_tatbegh_mabani_nazari_aminghandaghi/

61, ازمایشگاه پایگاه داده, ساعت 16 هر هفته, استاد مطلبی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/az_paegah_dadeh_matlabi/
62, سمینار در مسایل بازرگانی بین الملل, ساعت 16:0 هفته  , استاد سميه محبي نجم آباد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/semenar_dar_masaeil_bazargani_mohebbi/

63, مدیریت طراحی و بازاریابی, ساعت 16:0 هفته, استاد اعظم قاسمی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/modireyat_tarahi_va_bazaryabi/

18, مدیریت نمایشگاه های هنری, ساعت 17:0 هر هفته , استاد نوشین خانی,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/modireat_namaeshgah_honar-khani/

64, بهایابی (۲), ساعت 18:0 هر هفته, استاد روح الله رحماني,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/hesabdari_sanaati2-rahmani/

65, تحلیل آماری, ساعت 18:0 هر هفته, استاد امیر شمس,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tahli_amari/

66, اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی, ساعت 18:0 هر هفته, استاد مجتبی فرخی استاد,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/osoul_mozakerat_va_gharardadhae_bazarghani_binilmelal/

67, تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته, ساعت 18:0 هر هفته, استاد ناصری,

http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/tejarat_va_bazaryabi_naaseri/