آموزش شرکت در آزمون های مجازی پایان ترم دانشجویان

چهارشنبه 4 تیر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 دانشجويان محترم فایل نحوه برگزاری آزمون های مجازی پایان ترم به پیوست این اطلاعیه تقدیم می شود. انتظار می رود به دقت فایل را مشاهده و در صورت هر گونه مشکل در کلاس آموزشی آنلاین که روز چهارشنبه 99/4/4 برگزار خواهد شد شرکت فرمایید.


دانشجويان كارداني و كارشناسي: ساعت  ۱۸ تا ۱۹

دانشجويان كارشناسي ارشد ساعت ۱۹ تا ۲۰


لينك ورود به كارداني و كارشناسي:  
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/questions_and_answers/

لينك ورود به كارشناسي ارشد:
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/questions_va_answers/
 
(معاونت آموزشی مٰؤسسه آموزش عالي فردوس)

 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 1.mp4 4 چهارشنبه تیر 1399 دانلود
2 فایل آموزشی.pdf 4 چهارشنبه تیر 1399 دانلود