اطلاعیه برگزاری آزمون های مجازی پایان ترم

شنبه 7 تیر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 

دانشجويان محترم فایل نحوه برگزاری آزمون های مجازی پایان ترم تقدیم می شود. انتظار می رود به دقت فایل را مشاهده و در صورت هر گونه مشکل در کلاس آموزشی آنلاین که امروز چهارشنبه 99/4/4 برگزار خواهد شد شرکت فرمایید.

دانشجويان كارداني وكارشناسي ساعت  ۱۸ تا ۱۹

 

دانشجويان كارشناسي ارشد ساعت  ۱۹ الی ۲۰ 

لينك ورود به كارداني و كارشناسي:  

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/questions_and_answers/

لينك ورود به كارشناسي ارشد:

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/questions_va_answers/

 

(معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مٰؤسسه آموزش عالي فردوس)