«اختلال در سامانه آزمون آنلاین جهت ارتقاء»

شنبه 7 تیر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

سرویس جدید آزمون آنلاین 

 قابل توجه اساتیدمحترم و دانشجویان عزیز؛

ضمن پوزش به دلیل اختلال ایجاد شده در سرور پشتیبان  سامانه آزمون که در خارج از موسسه می باشد، با عنایت به لزوم ارتقاء سرور و افزایش رضایتمندی دانشجویان و اساتید محترم، کلیه امتحانات روزهای  یکشنبه مورخ 99/4/8 و دوشنبه مورخ99/4/9 به ترتیب به روزهای دوشنبه مورخ 99/4/23 و سه شنبه مورخ 99/4/24 منتقل می گردد.

(موسسه آموزش عالی فردوس)