اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 99-98

شنبه 21 تیر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 

 

به اطلاع تمامی متقاضیان محترم می رساند؛

موسسه آموزش عالي فردوس مشهد، اقدام به برگزاري ترم تابستان در سال تحصيلي 99-98  به صورت مجازي در بستر آدوبي كانكت جهت دروس عمومي، پايه و دروسی که برای فارغ التحصیلی مورد نیاز می باشد، نموده است.

تقويم آموزشي ترم تابستان 99 موسسه به شرح زیر می باشد:

انتخاب واحد : از 28 تير تا31 تيرماه 99

تشكيل كلاس ها به صورت مجازي:  از 1مرداد 2 شهريور ماه99

امتحانات :  3 تا 6 شهريور ماه

 

(معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)