«تقویم آموزشی 1400-1399 نیمسال اول مؤسسه آموزش عالي فردوس»

سه شنبه 4 شهریور 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب                             از 99/06/15         تاپایان   99/06/20

انتخاب واحد از ساعت 9 آغاز می شود.                

(روز اول ورودی های 96 و ماقبل)                                                         99/06/15

(روز دوم ورودی های 97)                                                                    99/06/16

(روز سوم وچهارم رودی های 98)                                                   17 و 99/06/18       

روز پنجم وششم کلیه دانشجویان باقیمانده)                                           19 و 99/06/20

 

آغاز نيمسال تحصيلي و شروع کلاس ها                                                                  99/06/26

  1. حذف و اضافه(اينترنتي)                           از 99/07/05             تاپایان           99/07/08
  2. حذف تکدرس                                           از 99/07/10           تاپایان           99/10/10
  3. ارزیابی دروس                                        از 99/10/06            تاپایان          99/10/12
  4. پايان کلاسها                                                                                           99/10/19
  5. امتحانات                                                  از 99/10/23         تاپایان           99/11/09
  6. آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی                                                          99/11/15
  7. آخرین مهلت ارائه پایان نامه                                                                       99/11/15

ßدر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود.

ßانتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

ßعدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)

 

(دکتر سید حسین مجتبوی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 تقویم آموزشی نیمسال اول 99-400.pdf 4 سه شنبه شهریور 1399 دانلود