«اطلاعیه تقسیط شهریه»

یکشنبه 27 مهر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛

الباقی شهریه خود را می توانید به صورت اقساطی و طی سه قسط به صورت الکترونیک از طریق سایت موسسه پرداخت فرمایند.

بدیهی است دانشجویان عزیز باید به گونه ای برنامه ریزی فرمایند که الباقی شهریه خود را تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه نموده و حتی الامکان برای نیمسال بعد نیز مبلغی را ذخیره نمایند.

ضمنا دانشجویان گرامی می توانند بعد از انتخاب واحد با مراجعه به اموردانشجوئی جهت دریافت وام شهریه نیز اقدام نمایند.

 

رشته تحصیلی

مبلغ علی الحساب

قسط اول

قسط دوم

قسط سوم

حسابداری-بازرگانی

7.000.000

99/08/15

99/09/15

99/10/15

فنی ومهندسی-کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر

8.000.000

99/08/15

99/09/15

99/10/15

هنر-گرافیک-ارتباط تصویری-موسیقی-چند رسانه ای

8.000.000

99/08/15

99/09/15

99/10/15

                              www.puya.fmu.ir