اطلاعیه ها

دوشنبه 12 خرداد 1399
اطلاعیه

«برنامه کلاس های مجازی موسسه در روز دوشنبه 12 خرداد99»

    «برنامه کلاس های مجازی موسسه در روز دوشنبه 12 خرداد99»       1-ریاضی پیش دانشگاهی, ساعت 8:0 هر هفته, استاد امیر ...


پنجشنبه 8 خرداد 1399
اطلاعیه

لیست کلاس های مجازی موسسه روز پنجشنبه 8 خرداد 99

    لیست کلاس های مجازی موسسه روز پنجشنبه 8 خرداد 99       1-زبان خارجی, ساعت 8:0 هر هفته, استاد الهام داورپناه, http://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/zaban_khareje/ 2, طراحی ...


پنجشنبه 8 خرداد 1399
اطلاعیه

لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 99)

  لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 99)       1-طراحی گرافیک متحرک،ساعت 9:0 هر هفته ،استاد سارا ...


چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
اطلاعیه

«لیست کلاس های مجازی موسسه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99»

    «لیست کلاس های مجازی موسسه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99»       1- ارتباط تصویری تخصصی2, ساعت 8:0 هر هفته, استاد مسعود ...


چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
اطلاعیه

لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 اردیبهشت ماه 99)

     لینک کلاس های آفلاین روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 99       1-نرم افزارگرافیک۲،ساعت 8:0 هر هفته،استاد فواد آرام ...