اخبار

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 8 دی 1399

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1399-1400 مؤسسه آموزش عالی فردوس

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1399-1400 مؤسسه آموزش عالی ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 29 مهر 1399

تشکیل گروه های آموزشی

روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه جلسه مدیران گروههای آموزشی با حضور دکتر مجتبوی ،    معاون آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی ،مهندس زارعی مدیر آموزش و مدیران محترم گروههای ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 11 دی 1398

ورکشاپ ثبت (گروه گرافیک)

استاد وحید عرفانیان به همراه  مجید حیدری، زینب نصر اصفهانی و حدیث همتی در کارگاهی یک روزه به راهنمایی استاد عرفانیان جزوه‌های درسی خلاقانه دانشجویان در طی ترم ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه 11 مهر 1398

حضور رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد در مؤسسه آموزش عالی فردوس

به دنبال امضای تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی فردوس و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، دکتر احمد باقری رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4  به جهت اجرایی شدن مفاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

یکشنبه 17 شهریور 1398

گزارش تصویری از پروژه نهایی دانشجویان گروه صنایع دستی

جلسه ارائه پروژه طرح نهایی دانشجویان صنایع دستی با حضور معاون آموزشی،مدیر گروه  و زیر نظر اساتید این گروه آقایان وجدانی و ابراهیمی برگزار ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

یکشنبه 17 شهریور 1398

گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی)

گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی) زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

یکشنبه 20 مرداد 1398

معرفی رشته های جدید مؤسسه آموزش عالی فردوس - رشته ادبیات نمایشی

مؤسسه آموزش عالی فردوس برای سال تحصیلی جدید، دو رشته در مقطع کارشناسی و یک در مقطع کارشناسی ارشد به لیست رشته‌های خود اضافه نمود که یکی از این رشته ها کارشناسی ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 19 مرداد 1398

معرفی رشته های مؤسسه آموزش عالی فردوس - رشته هنرهای چندرسانه ای

موسسه آموزش عالی فردوس برای سال تحصیلی جدید، دو رشته در مقطع کارشناسی و یک در مقطع کارشناسی ارشد به لیست رشته‌های خود اضافه نمود که یکی از این رشته ها کارشناسی ...