امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی فردوس

چهارشنبه 6 شهریور 1398 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

 تفاهم نامه همکاری در زمینهٔ فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی  فی مابین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی فردوس به امضا رسید.